යුධ හමුදාව එල්ටිටි සංවිධානය විසින් ගැඹුරැ මුහුදේ නවතා ඇති නැව් වලට පහසුවෙන් පිවිසිම සදහා නිර්මාණය කරන ලද අඩක් වැඩ නිමවු උමං මර්ගයක් සොයාගෙන ඇති අතර මෙය ත්‍රස්ථවාදි සංවිධානයක් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රථම මුහුදු උමං මාර්ගයයි.මෙසේ සටන් විරාමයකට මුවා වෙමින් දමිල ජනයාගේ විමුක්තිය උදේසා කැපවෙනවා යැයි පවසමින් තම විමුක්තිය උදෙසා මේසා විශාල නිර්මානයන් සිදුකල මොවුන්ගේ දැනුම යහපත් කටයුතු සදහා යොමු වුවානම් කොතරම් වටින්නේද?


එසේම මෙම සංවිධානය සම ගිවිසුමකට මුවා වෙමින් තවත් වසරක් දෙකක් පැවතියේ නම් ලංකා භුමියෙන් 3න්1ක් නොව සියල්ලම ඊලාම් රාජ්‍යට පරිත්‍යග කිරිමට සිදුවනවා නම් නොඅනුමානය.එහෙත් ලක් දෙරණ තුල උපන් ඔබත් මමත් එතරම්ම පව්කර නොමැත මේ මිලේච්ඡයාගේ පාලනයට නතු විමට.ප්‍රභාකරන්ගේ සිහින දේශය දැනට සහ ඉතිරිවි ඇති ප්‍රදේශය


ප්‍රභාකරන් දුටු සිහින ඊලාම් දේශයේ දැනට ඉතිරිවි ඇති ප්‍රදේශය බලන්න

1 comments:

udass dess said...

ප්‍රබාහාකරන් පිස්සු බල්ලෙක් ඔකාව මරලා මදි

Post a Comment